Zwyczaje

Kiedy rozejrzymy się wokół, to pod względem zwyczajów obecne czasy mogą przypominać monolit. Jednak tylko pozornie. Wielu z nas znajdzie ciekawe pole do obserwacji, choćby w takich aspektach - ile w społeczeństwach zostało tradycji? w jakiej mierze hołdują one swojej tożsamości? ile zauważamy nowych zwyczajów? w jakim tempie one się pojawiają, zmieniają lub zanikają? jakie zwyczaje mogą stwarzać zagrożenie bezpośrednim kontaktom międzyludzkim? Warto jest to próbować przynajmniej zobrazować i odnotowywać najciekawsze zjawiska.

O czym myślało i o czym myśli polskie społeczeństwo? O czym myślało i o czym myśli polskie społeczeństw[...] 2018-03-15

Odpowiedź nie jest prosta i oczywista, a może nawet nie do końca możliwa. Raczej to pytanie może być pretekstem do napisania przynajmniej socjologicznej rozprawy na ten temat. Ale jest kilka zagadek, na które możemy posz[...]