Psychologia

Czasy mamy takie, że w lawinie sieciowych informacji każdy ma dostęp do wszelkich porad z dziedziny psychologii. Nierzadko są to jednak informacje powierzchowne i nie zawsze się spodziewamy pułapek, jakie czyhają na wielu z nas, kiedy skusimy się na zbyt pochopną ocenę kogoś lub określonego zjawiska społecznego. Bardzo często korzystamy z porad dających krótkotrwałe zadowolenie. Proponujemy zatem zasadę konfrontacji różnych poglądów, zderzając na przykład zwolenników psychoanalizy z terapią egzystencjalną.

Od poprawności do wyobcowania Od poprawności do wyobcowania 2021-03-04

Wiek dwudziesty nie był tym, który zapoczątkował najważniejsze trendy w zachowaniach społeczeństw, zwłaszcza zeuropeizowanych. Doświadczenia drugiej wojny światowej, potem apartheid i rasizm we wszelkich odmianach, wielu[...]

Ochrona danych osobowych - dzieci najbardziej zagrożone Ochrona danych osobowych - dzieci najbardziej zagr[...] 2020-09-02

Ostatnie lata pokazały jak wiele zagrożeń niesie dzieciom internet. Zagrożenie się wzmogło wraz z pojawieniem się smartfonów. Mając to na uwadze już w 2009 roku Grupa Robocza GIODO art. 29 do spraw ochrony danych zajęła[...]

Wiedza, a współczesne społeczeństwo Wiedza, a współczesne społeczeństwo 2018-09-03

Wydaje się, że wielu z nas spotkało się z taką tezą, że przeciętny Amerykanin z USA wykazuje się niewielką wiedzą na temat innych krajów i świata. Jest w tym trochę prawdy, ponieważ samozadowolenie Amerykanów i przybywan[...]

Muzyka i społeczeństwo Muzyka i społeczeństwo 2018-03-21

Czym jest muzyka dla społeczeństwa? Skąd się bierze ta potrzeba uderzenia rytmicznych fal dźwiękowych w uszy większości z nas. Co ciekawe nad przesłankami psychologicznymi i fizycznymi tego zjawiska niewielu się zastanaw[...]

O puszce na spodzie piramidy O puszce na spodzie piramidy 2018-03-19

Z polityką i zmianami społecznymi jest trochę jak z małżeństwem - czasem coś się niby niespodziewanie wali i nie zauważamy, że kryzys zaczął się już dawno. Już dawno zaczęło coś się rozkładać. Bywa jednak rzeczywiście ta[...]

Głosujemy na kogoś czy na... coś? Głosujemy na kogoś czy na... coś? 2018-03-19

Pytanie może się wydać dziwne, ale istotnym pretekstem do jego postawienia mogą być wybory obywatelskie ostatnich lat - samorządowe, parlamentarne oraz prezydenckie. Stało się bowiem coś bardzo istotnego na miarę rewoluc[...]