Cyfrowa transformacja w firmach. Przyszłość i perspektywy

Zwiększająca się konkurencja między przedsiębiorstwami skłania do wykorzystywania rozwiązań umożliwiających optymalizację działań i zyskanie odpowiednio dużej przewagi technologicznej. Jednym ze sposobów jest korzystanie z systemów informatycznych pozwalających na urzeczywistnianie idei Przemysłu 4.0, łączącej świat wirtualny z fizycznym oraz przenoszącej na inny poziom kwestie zarządzania produkcją i towarzyszącym jej procesom.

Czym jest Przemysł 4.0 i co oferuje?

Pojęcie przemysłu 4.0 nawiązuje do znanych z historii rewolucji przemysłowych, które łączyły się z całkowitą zmianą modelu wytwarzania dóbr. Pierwszą rewolucją przemysłową (Przemysł 1.0) było wykorzystanie maszyny parowej, co pozwoliło na skokowe zwiększenie ilości możliwej do wykonania pracy. Drugą rewolucją przemysłową (Przemysł 2.0) stanowiło upowszechnienie energii elektrycznej, a zwłaszcza możliwość wykorzystywania silników elektrycznych, co rozdzieliło miejsce wytwarzania energii i jej zastosowania, umożliwiło też daleko posuniętą miniaturyzację. Trzecią rewolucją przemysłową (Przemysł 3.0) okazało się powszechne używanie automatyki przemysłowej, co przyspieszyło produkcję, pozwoliło na poprawę jakości oraz zmniejszenie jej kosztów m.in. przez ograniczenie zatrudnienia. Przemysł 4.0 opiera się na połączeniu robotyzacji z pełnym dostępem do informacji oraz wymianą danych między poszczególnymi urządzeniami. Właśnie w tym obszarze nowoczesne systemy informatyczne np. programy do zarządzania produkcją mogą doprowadzić do największych i najpełniej przekładających się na wyniki finansowe przedsiębiorstw zmian.

Jakie systemy zbliżają firmy do pełnego wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0?

Możliwość usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych wiąże się z wprowadzaniem różnych systemów komputerowych. Najważniejsze jest z pewnością wdrażanie oprogramowania typu MES (Manufacturing Execution System), które daje możliwość pełnego dostępu do danych na temat bieżącego stanu poszczególnych maszyn. Oznacza to sprawdzanie ich obciążenia, możliwość optymalizacji czasu ich pracy, a także lepszego zarządzania konserwacjami i naprawami. Równie użyteczne są systemy CMMS (Computerised Maintenance Management System), które oferują kontrolę nad procesami konserwacji i wykonywania napraw, jak również ułatwiają planowanie niezbędnych czynności obsługowych. Uzupełnieniem jest z jednej strony stosowanie platform łączących działanie poszczególnych systemów i ułatwiających samodzielnie tworzenie potrzebnych rozwiązań, takich jak Flow firmy Novacura, z drugiej wprowadzanie technologii internetu rzeczy (IoT – Internet of Things).

Komentarze

Komentarze dodane przez użytkowników