Komputerowe wsparcie wytwarzania – ułatwianie procesów technologicznych

Dzięki nowoczesnym maszynom sterowanym numerycznie jesteśmy w stanie wytwarzać produkty w imponującej jakości i w coraz krótszym czasie.

Łańcuchy produkcyjne ulegają sukcesywnym modyfikacjom, a wszystko po to, byśmy mogli wytwarzać szybciej, więcej, dokładniej i bezpieczniej. Dziś najważniejsze ogniwa tych łańcuchów stanowią maszyny CNC. Nowoczesny park maszynowy pozwala na uzyskanie korzystnych efektów techniczno-ekonomicznych w warunkach produkcji konkurencyjnej. Oczywiście ogromne znaczenie ma nie tylko jakość maszyny CNC, ale również oprogramowania CAM. Komputerowe wsparcie wytwarzania ma na celu m.in. poprawę wydajności obróbki, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości powierzchni.

Technika CNC – rozwój systemów sterowania

Pomysł numerycznego sterowania obrabiarek zrodził się w połowie ubiegłego stulecia. Ciąg informacji sterowniczych w postaci liter i liczb oznaczeniowych nazwano programem NC. Dopiero dwadzieścia lat później na bazie układów sterowania NC powstały skomputeryzowane układy sterowani CNC. Od tamtego czasu mamy do czynienia z ciągłym wzrostem możliwości zastosowania komputerów w pracach rozwojowych i konstrukcyjnych (systemy CAD). Z kolei integrowanie fazy projektowania i wytwarzania możliwe jest dzięki systemom CAM.

Komputerowe wspomaganie wytwarzania ma na celu ułatwienie procesów technologicznych, przy czym ogromne znaczenie ma tutaj integracja obszarów konstrukcyjnego i organizacyjnego przygotowania produkcji. Dzięki temu możliwe jest obrabianie coraz bardziej złożonych kształtów i przyspieszanie procesów produkcyjnych. Sprężenie CAD CAM wpływa na jakość procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie, a tym samym na sprawne funkcjonowanie całej firmy.

Komputerowe wsparcie wytwarzania

Sterowanie numeryczne obrabiarek rozwija się obecnie bardzo prężnie, szczególnie jeśli chodzi o rozwój cyfrowych układów sterujących, rozwój samych obrabiarek, a szczególnie ich układów napędowych i pomiarowych, a także rozwój i upraszczanie języków i systemów programowania. Im bardziej funkcjonalny i elastyczny system CAM, tym projektowanie technologii i programowania w komputerowych systemach wspomagania wytwarzania jest łatwiejsze.

Komentarze

Komentarze dodane przez użytkowników