Kontrkultury i subkultury

Wbrew pozorom zdefiniowanie kontrkultury nie jest takie oczywiste, ponieważ wielu kojarzy to słowo z subkulturą. Natomiast zarówno jedno jak i drugie jest opozycją w stosunku do kultury zastanej, w jakimś sensie normowanej przez państwo i kościoły. Początki kontrkultury kojarzone są z Europą.

Za najbardziej znamienne wydarzenia kontrkulturowe uważa się to co działo się między innymi to co działo się w 1968 roku we Francji, to jednak warto jest zwrócić uwagę na to co również w tym kraju działo się na początku dwudziestego wieku.

Sztuka a kontrkultura

Możemy się jeszcze cofnąć do roku 1874 - do paryskiej wystawy impresjonistów, czyli początków dosyć radykalnej rewolucji w sztuce. Jak się bowiem okaże przełomy artystyczne miały również wpływ na zachowania pewnych grup społecznych. Przykładem bardziej jaskrawym będzie powstanie ruchu dadaistów wraz z wystawą w 1909 roku w paryskim Salonie Niezależnych. Jednak symbolem rosnącej niezależności artystów stało się wystawienie w 1919 roku przez Marcela Duchampa pisuaru z podpisem "Fontanna".

Również wpływ na zachowania pewnych grup społecznych miało powstawanie w tym czasie innych kierunków w sztuce, choćby kubizmu lub surrealizmu. Po drugiej wojnie światowej na zachowania grup młodzieżowych coraz większy wpływ miała muzyka - nierzadko to muzycy decydowali o sposobie ubierania się młodzieży. Koronnymi przykładami mogą być - moda rockandrollowa i to co wnieśli Beatlesi do sposobu ubierania młodzieży.

Lata sześćdziesiąte

Tego co w kilku krajach działo się w latach sześćdziesiątych nie jest łatwo ogarnąć. W USA na fali antywojennych nastrojów powitał ruch hipisowski, który rozlał się na inne kraje Europejskie. Jednym z koronnych założeń hipisów było życie w komunach i wolna miłość. Niejako przeciwwagą dla ruchów pacyfistycznych stały się gangi motocyklowe.

W roku 1968 we Francji wybuchły rozruchy studenckie, w wyniku których z funkcji prezydenta ustąpił De Gaulle. Studenci domagali się między innymi zmian w polityce socjalnej państwa. Protesty przelały się na cały kraj. U sporej części młodzieży akademickiej pojawiły się trendy lewicowe.

Tego samego roku w marcu zaczęły się protesty polskich studentów i intelektualistów, domagających się większych swobód obywatelskich. Dały też początek niechlubnej kampanii antysemickiej rozpowszechnionej przez ówczesne władze państwowe.

Co nastąpiło potem?

Po latach sześćdziesiątych na powstawanie subkultury duży wpływ miała muzyka, choć nierzadko było to sprzężenie zwrotne, choćby w wypadku punka, rapu i hip hopu.

Niejako równolegle do tych zjawisk zawsze gdzieś działały grupy bardziej agresywne, na przykład o nazistowskim zabarwieniu ideologicznym, co mocno daje o sobie znać w czasach obecnych.

Komentarze

Komentarze dodane przez użytkowników