Ochrona danych osobowych - dzieci najbardziej zagrożone

Ostatnie lata pokazały jak wiele zagrożeń niesie dzieciom internet. Zagrożenie się wzmogło wraz z pojawieniem się smartfonów. Mając to na uwadze już w 2009 roku Grupa Robocza GIODO art. 29 do spraw ochrony danych zajęła się tym problemem. Poruszano nie tylko kwestie akt osobowych uczniów lub publikowania ich wizerunku, ale również zakresu stosowania w szkołach telewizji przemysłowej.

Grupa Robocza w dużym stopniu doprecyzowała zasady ochrony danych osobowych uczniów. Osoba przetwarzająca dane osobowe ucznia musi być do tego upoważniona. Placówka powinna posiadać instrukcję zarządzania systemem informatycznym, ewidencję upoważnień i przede wszystkim sprecyzowaną politykę bezpieczeństwa. Wyraźnie powinna być oddzielona funkcja administratora danych osobowych (najczęściej kierownika placówki) od ABI, czyli administratora bezpieczeństwa informacji (najczęściej informatyka).

Najważniejsza edukacja

Mimo to dzieci są coraz bardziej zagrożone w tym względzie poza szkołą, przede wszystkim w internecie, w tym na portalach społecznościowych. Tutaj ogromne zadanie należy do rodziców. Tyle że najpierw należałoby wyedukować sporą ich grupę, bowiem wielu z nich nie ma po prostu pojęcia na czym polega ochrona danych osobowych. Jakie rygory niesie za sobą ustawa i jak prawo można wykorzystać przeciwko naruszającym prawo dzieci i rodziców do prywatności. Nie słychać za bardzo o tym by szkoły lub inne organizacje organizowały kursy (lub warsztaty) z ochrony danych osobowych nauczycielom lub rodzicom. A to w dzisiejszych czasach powinno należeć do priorytetów.

Mimo to, pomijając już specjalistyczną terminologię, również do priorytetów powinno należeć uczulanie dzieci na wrzucanie zbyt osobistych relacji lub zdjęć do internetu, ponieważ na to czyhają nie tylko seksualni dewianci, ale niejednokrotnie (nawet z tragicznymi afektami) potrafili to wykorzystywać rówieśnicy. Tutaj dla zdobycia istotnej wiedzy można polecić programy finansowane przez MSW, realizowane między innymi przez biblioteki przy współpracy z policją. Natomiast szkoły i przedszkola warto uczulić na działania edukacyjne dla nauczycieli i rodziców związane z ochroną danych osobowych.

Podsumowanie

Wydaje się, że wiedza o ochronie danych osobowych nie jest dostatecznie wdrażana jeśli idzie o  rodziców. Toiteż odpowiedzialność za edukację powinna brać na siebie nie tylko policja ale również placówki oświatowe.  Stoimy bowiem wobec coraz większego zagrożenia w tym aspekcie głównie ze strony internetu.

Komentarze

Komentarze dodane przez użytkowników