Na jakich umowach są zatrudniane opiekunki osób starszych?

Praca w opiece nad osobami starszymi w Niemczech stała się dla wielu osób atrakcyjnym źródłem dochodów – chętnie podejmują się jej zarówno ci, którzy wiążą się z tym zawodem na dłużej oraz poszukiwacze dodatkowych zarobków. Niezależnie od tego, do której grupy zalicza się dana opiekunka, powinna podejmować zatrudnienie wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy.

Jaka umowa dla opiekunki?

Rozwiązaniem preferowanym w branży opieki nad osobami starszymi jest umowa o świadczenie usług, szerzej znana również jako umowa zlecenie. Umowy tego typu zawierane są między dwoma podmiotami, z których jeden jest zleceniodawcą a drugi – zleceniobiorcą. Na jej mocy zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zleceniodawcy danego zadania, czyli w tym przypadku opieki nad osobą starszą. Umowa określa warunki wykonywania pracy, a więc między innymi czas jej trwania, zakres obowiązków, warunki w jakich zadanie będzie wykonywane, a także wysokość wynagrodzenia.

Umowy o świadczenie usług oferowane są między innymi przez agencję Prestige24h.

Dlaczego nie warto pracować bez umowy?

„Praca na czarno”, czyli bez podpisanej między stronami umowy jest praktyką dość powszechną w branży opiekunek. Powszechną, lecz niekoniecznie dobrą. Wiele opiekunek może podnosić argument, że pracując bez umowy mogą zarobić więcej. Wynika to z faktu, że skoro zleceniodawca nie odprowadza składek zdrowotnych i nie płaci podatków, może zaproponować opiekunce nieco wyższe wynagrodzenie, bo i tak mniej na tym straci. Należy jednak pamiętać, że umowa jest podstawą wypłaty wynagrodzenia – osoba pracująca bez niej ryzykuje, że na koniec miesiąca nie otrzyma należnej wypłaty i nie będzie mieć nawet podstawy by dochodzić swych praw w sądzie. Brak umowy oznacza również brak jakiejkolwiek stabilności zatrudnienia – a więc np. wysokości wynagrodzenia, czasu trwania pracy czy zakresu wykonywanych przez opiekunkę obowiązków.

Kolejny argument za podpisywaniem umów to fakt, że praca na czarno w niektórych państwach – między innymi w Niemczech – jest traktowana jako przestępstwo, za które odpowiedzialność ponosi zarówno nieuczciwy pracodawca, jak i pracownik. Konsekwencje dla opiekuna mogą być szczególnie surowe, obejmują one zarówno wysokie kary finansowe, jak i nawet pobyt w więzieniu. Ponadto brak umowy oznacza brak ochrony prawnej. Oznacza to, że opiekunka seniora może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli jej podopieczny zachoruje lub umrze, nawet doszło do tego nie z jej winy.

Umowa jest nie tylko podstawą wynagrodzenia, ale też świadectwem przebiegu pracy. Warto ją więc podpisać chociażby po to, by móc udowodnić swoje doświadczenie zawodowe oraz mieć lepszą pozycję przy negocjowaniu stawek przyszłych zleceń.

Komentarze

Komentarze dodane przez użytkowników