Audyt infrastruktury IT. Cele i wyzwania

Zaawansowane merytorycznie i technologicznie systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie instytucjami oraz przedsiębiorstwami, opierają się na rozbudowanej infrastrukturze informatycznej. Z uwagi na pełnioną przez siebie rolę, musi ona sprawnie funkcjonować. Z pomocą przychodzą audytorzy. Jakie są cele i wyzwania audytu infrastruktury IT?

Cele audytu infrastruktury IT

O to, jaki cel przyświeca przeprowadzaniu procesu audytu istniejącej infrastruktury IT, zapytaliśmy eksperta, naszego rozmówcę z firmy Sprint, która specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych: "Głównym celem audytu istniejącej infrastruktury IT jest przeprowadzenie szeregu czynności kontrolno-sprawdzających. Na podstawie ich wyników możliwa jest ocena stanu pracy rzeczywistego środowiska klienta. Pozyskane w procesie audytu dane pozwalają usprawnić pracę środowiska oraz je zoptymalizować. Dane z audytu umożliwiają również zaplanowanie oraz optymalizację nowej inwestycji."

Audyt infrastruktury IT zazwyczaj przeprowadzany jest często i regularnie. Jego cele są jasne. Pojawia się zatem kolejne pytanie.

Jakie wyzwania stoją przed audytorami?

Audyt infrastruktury IT, może przyjmować różne formy. Na całość procesu zaś składać się mogą różne oraz liczne zadania. Wybór odpowiedniej formy działań oraz ich skuteczne przeprowadzenie nie należy do najłatwiejszych wyzwań. Dlatego też zdecydowanie warto powierzyć to zadanie specjalistom.

Doświadczeni audytorzy sprawnie przeprowadzą audyt istniejącej infrastruktury IT, począwszy od opracowania jego założeń, poprzez kontrolę wszystkich obecnych w niej rozwiązań oraz systemów, na sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji kończąc. Proces kontrolny ma na celu odkrycie norm i procedur, które występują w danej infrastrukturze i odbiegają od przyjętej normy. Jednakże określenie parametrów norm, wskazujących na istniejące odstępstwa nie jest już sprawą oczywistą. To zadanie, które wymaga właściwej wiedzy oraz odpowiedniego doświadczenia.

Niepoprawnie przeprowadzony audyt lub niewłaściwe wnioski, zebrane w trakcie jego trwania, mogą przyczynić się do powstania szkód, których konsekwencje będą daleko idące. Jeśli cele audytu zostaną źle sformułowane, a ściślej będą niewłaściwe dla danej struktury informatycznej, wówczas audyt nie realizuje swoich podstawowych założeń, a my ponosimy straty, zarówno finansowe, jak i czasowe.

Jak widać wyzwania, jakie stoją przed audytorami nie należą do najłatwiejszych, a ryzyko niewłaściwie przeprowadzonego procesu jest wysokie. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele firm, oferujących usługę audytu. Nim zdecydujesz się skorzystać z pomocy jednej z nich, sprawdź dokładnie, jaką ma ona renomę oraz jakie posiada doświadczenie.

Komentarze

Komentarze dodane przez użytkowników